Sayfalar

25 Şubat 2010 Perşembe

SÜPER VE KURŞUNSUZ AKIŞAN HAYAT MEKANİZMASINDA MAZOTLUK DURAĞANLIĞINA DAİR


yılgın didinmelerin bıkkınlıkları alt bilinçte bastırma sürecinde ,son sürat akışan kapsamlı , kapsamsız tümüyle kapsaştığı örüntüsünde katı duygusuz ,cinsel dürtülerle bakışkanlaşan görselliklerin orta düzleminde bir yerde, hiç bir üretimimi olmamak, hiç bir farkındalık sağlayamamaktır;
MAZOT olmak.
içi başkalık , dışı başkalıktır.
objektif görsellikte paralel özbenliğinden az sabitelerle başkalaşan duyguları tetiklediği yerinde darma dağın etmek .
belirlenen bir hedefte değil ereksiz bir gereksizlikte gezinip durmaktır,
MAZOT olmak.
bazen savurgan , bazen kızışkan ama fiilde kaçışkan ,
düşünde başkalaşan ama durağanlığında yapışkanlaşan ,
fikir darsallığında çakışan bir kısa akılcılıktır .
MAZOT olmak.
mazot olmamaya karşı bir direnç geliştirmeme pasifliğidir.
uyuşkan değil uyuşuklaşan durgunlaşı dır.
kırılgan gibi olan ama alıngan olmayan ama ...gibi olmaktır.
MAZOT olmak.
içinde ki fırtınaları dövüşürken kasırgalarıyla ,görseliyle vurdum duymaz olandır.
yarı akışık ama yapışkan,akışkanlığıda bir presci basınçtan .
kesinlikle sivrilmeyen ve sivrilme düzleminde eğrilen bir eğreltidir .
MAZOT olmak.
mırıldanımsı konuşmak,konuşurkende mırıldanmalar da karmaşıklaşmak tır.
bir süreç tir ,doğum la başlamak ve aynı yortu ile yoğrulup basit ce ölmektir.
tüm aykırılıklarda orta kol olmaktır.
keşmekeş karmakarışıklık merkezinde yalın halde dümdüzlüktür .
MAZOT olma

23 Şubat 2010 Salı

YOĞUŞMALI FİKİRLERİN SEYRELTİ DÜZLEMİNDEKİ KIYTIRIK LAF EBELİĞİ


daralan geniş alanların baskıcı ve gittikçe de pres yapmaya başlayan medcezir ikileminde ,sınıf farklılıklarının arasında da sıkıntı ve öfke çoğaltan etkileşimlere: durrrrr artık ..!
ideolojilerinide al git...!
demek;hayatın sosyal platformunda güncel aktiveteleri sıkcı edilgenliği ile gelen rutin bunaltılarını paylaşarak yada aktivitelere enjekte olacak yoğunlaşmalarda hayata ve kişilere karşı bir duruşla çılgın yada monotonsal düzlemde seyrelen hislerin anlamsızlaşacağı banal yada sanal gelen tüm dürtüleri başka bir kanala geçme davranışında çoklu anlam bozuklukları yansıtacaktır

yoğuşan belkide bunaltıların biriktiği etkisinin ters dönderen beynimizde hangi olguları hangi doğrulukta değerlendirebileceğimizin doğrusal analitik kriterlerini belirlemede ki yanlı yaklaşımlarımızın sorgulamasında yatmaktadır kim bilir.

sanırsallıkların tam bir ifade biçimi olmayan boyutlarında ki tekliği üç boyutta gözlemleme açısını genişleten ayrıntılar olur ki bu minik ayrıntılardan oluşur tüm bütünlükler ve temelini bu kadar sağlam atmıştır çünkü ayrıntılar kadar güçlü oluşum olamaz.

kısmi küçümsemelerin büyükleşen baskıları olur bazı zamanlarda ilk anda vurdumduymaz yanımızla ittiriverdiğimiz umursamazlık ,umursanan bir dumur olarak çoğaltır kendini ve yığınlaşmış bir kar topunu büyüyen şeklini alır ,sonrada büyür büyür ve tam patlayacağımız vakit :dur diye bir uyarı anında durdurur aslında durmak için bahaneler arıyan yanımız bulmuştur bahanesi ve durmuşuzdur dumdurak

yılgın bir durumu ile yansıdığı zaman hayat ,bıkkınlaşan anlık endişeler oluyor tersyüz olduğunda tüm fikirler çıkınılası ve içinden kaçınılası arasında düşünülürken bezdirgenliğin kıvrak yamışmasından kıvrak bir hareketle sıçrama yapmak dururken bıkkınlaştırdığımız bunaltılarımızı çoğalttığımız nedenine yoğunlaştıkça tüme varımdan kaçma kaypaklığımızıda barındırmalı ki gittikçe boğulan vede girdaplaşan merkez olmamak gerek.

duygularınla yoğunlaşan fikirlerin çevreleyen merkezinden çıkma arzusunda olmadığın için olabilir
yada analama mekanizmanı tam olarak adapte etmediğindende olabilir
olasılıklarda çoğaltılabilir
çoğalan öfkeler olmadıkça ,dingin fikirler de duruluklarla arınılabilir etkileyenlerden

fikirler kendi içinde devingenleşip ,hırslarla büyürken ,hırsını gelip alacak birinin ateşli gözlerinden çıkan kıvılcımlar sarar belkide .

alabildiğince uzaklaşan yarınları tuıtup çekmek adına bir koşturmaca, bırakmaz yine uçukılaşan fikirlerin tutulmaz yanları olur belkide ,tuttuğunu zannederken

fikirler gittikçe yoğuşurken, kavramları anlamlarından uzak yakınlıklarda yanılgısını hissettirmeden bir üretim içinde bulundururken kişiyi ,alıp başını gitmiş cümlelerin çarpıp sektiği kayaların taş olduğunu zannederken, kavramında kilitlenmiş kelimeler özgürlük diye bağrıştırdığı sessiz seslerini çoğaltırlar.

ve türeyen görsellikten yığınlaşmış tümceler, ayrışık durur. karmaşa başlamıştır bir kere merkezinde ürettikçe başkalaşır anlamsızlıklar.

21 Şubat 2010 Pazar

ÇAKMA SORUNSALININ SENDROMLAŞMA BAŞKALAŞIMINDA İÇ BÜKEY EĞRİLTİLERİNİN DIŞ TEPKİMELERİNE DOĞRUSAL DÜZLEMDEN ANALİZİ


           Çakma rollerin reel görselliğinde lirik bir iç devinimsi , duygusal dışa vurumlarda
İsterik düşünce kroniğini ,çılgınlaştıran ve yumuşak oluşumunun kemikleşen iskeletinde
;sert kişilikler kalıplaşmış halde düzlemsel normalitesine dönüşmüş durumdadır.

              hislerin maksimum tepe noktasına vurduğunda, başkalaşan kişiliğin kritik ve merkez kaç tepkileri yeni profilinde çapraşık doğan ruhunu yansıtacaktır.
yeni şeklinde ,bir ruh ve nesnellik soluyan görselliğini ,yansıtma durumu , kendi iç bükey eğriltilerini uçuklaştırdığı , sözsel yada davranışsal tepkilerini benimseyen alt bilinçte sahiplenme dürtüleri ,zamanla kişiliğin uzantısı olan öz benselliğine benzeşmeler gösterdiği yanılsaması ; ikinci bir benlik sendromu kaosu oluşturacaktır.

                    interaktif hızın gittikçe süper hıza ulaştığı ,edilgenlikle sınırsızlaşan sanal gücün cezbeden sarmal karmaşıklığıyla örüntülendikçe alt bilinç dışa vurumların ,davranışsal söylemlerinde gelen , tepkileri izleksel mutlulukla seyrederken ; başkalaşan ikinci kişilikte gelişen savunma mekanizması kendisini özgür varoluş tutkusunun sınırsız davranışlar ve söylemler yada yazıtlar serbestliğinin kontrolsüz durumuna sokacaktır.ve kişi için ; sınırsız sanal gücün kendisine klavye imparatorluğunu vermesini ,çarpıklaşan alt bilincin düzlemin de ki doğal güdülerin ilkel mekanizması ile algılama yetisini açığa çıkaracaktır.

                   bu sanal imparatorluğunun sınırlarına giren her bireye karşı ; etik kuram yada ahlaksal paradigmaları ,kendi alt bilincinin üst bilincine üstün gelmesinden açığa çıkan , kontrolsüz dürtülerle örgülenen gücün yaptırımları ile yakınlaşmalara girecek ve reel isterik hislerin uygulama alanı bulamama ortamını,analitik yada sergüzeşt değişkenlikle başakalaşan biçimlemeler şekillendirecektir.iç eğreltilerin dönükleşen uçları, paradokslaşan devinimi ile kesin merkezli davranış şekillerinde durmayacaktır.her eğreltinin dış düzlemden büklümsel yansımaların da çeşitgenleşen .durağan olmayan bir görsellikte gelişme sürecine girecektir.

                  ilk zamanlarında ki yeni oluşumu ;etki tepki izlekselinin alt bilincinde metafizik dışı evrilme sürecine girdiği davranışları kontrol eden ,bir çarpık üst bilinç doğurması şeklinde ,tüm davranış karmaşasını muhakeme eden gizli bir güç oluşturarak, buna karşı gelişen davranış şekillerini reddedici bir inatcı duvar örecektir.çakma oluşumunun girdiği çarpık süreç içerisinde normal davranış şekillerinin popüler kazanım getirmemesi kişiyi dış bükey eğilimlere yöneltecek ve toplum zaaf ının hassaslık noktalarını tetikleyen davranış çeşitlemelerin de özenle gözlemledi ği bireylerin kırılma noktalarına düşmanca eğilimler ile saldırılarda bulunacaktır.

             bu çeşitleşen davranış şekillerinde uçlaşan noktaların beklentisi olan süper ego sunun alkışladığı görsel sapmaların da bir iç tatmin dürtüsü .yeni kişilik yapılanmasında popülaritenin ön plana çıktığı karşı davranış şekillerini geliştirmesi şeklinde çarpıklaşan sürecini devam ettirecektir.

            belirli şeklini alan uç evrilmeler. bireylerin zihinlerinde kutsallaştırdığı düşünsel kesitlerini; koruyucu ve savunucu köklü isterik davranışlara hedef seçeceği karşıt görüşleri etiksel yada ahlaksal örgüyü kendi geliştirdiği mekanizması ile belirlediği prensiplerin uçlaştığı karşı saldırılarında ,üst kültürlü ve de duygusal hayvan rolünde yansıtmaları şeklinde, zihin bulandıran, merkez den saptırma rollerini ustalaştığı ,biçiminde nevrotik kısır döngü aşamasını sürdürecektir.ilk başlarda sadece çocuksu oyunsallıklar içeren bu süper egosal kuramın,alt bilincin özünde bastırılmış ,dürtülerin çeşitli denemelerde tattığı özgürsel rahatlıkları ,üst bilincide etkisi altına alarak davranış çeşitlemelerini gittikçe evrilen dürtülerinin sınırsız özgürlüğünün zevk veren sarmalamasına izin verecektir.

          gerçek yaşamda alt bilinçte yatan dürtülerin bastırılmasının pasifizeliğinden bir anda kurtulma serbetliği ,klavye imparatorluğunda sivrilen isterik uçukluğu önünde durulmaz çılgınlığıyla ,özbaskınlığının yeniden varoluş farkındalığını hissettirmesi :şaşkınlaşan ve bu şaşkınlıkk tepkimesinde çeşitgenleşen boyutlarındaki davranış şekillerini imgeleyecektir.

            çakma paradoksunun bir başka görsel şekli de, kırsallık ta kalma fobisinin metropol özleminde kuşandığı üst kültür taklidi kişilik oynaşmaları şekli ile kendini bir grup veya taraf olan bireyler arasına girebilme ereği ile de ortaya özbenliği ve gündelik yaşam kişiliğine ters bükey eğrilttiği zıt yansıtmasına ;bilgelik içerici ek tamamlayıcıları ile görsel bir aferindelik kattırma yakınlaşmalarına girecektir.alt benliği tamamiyle sarmalayan bu kısır döngü ,zamanla üst benliğide kısım kısım duygusal kırılma noktalarında koşunlanması ile duygusal hassaslıklarının üst bilinci de etkisine alma süreci temeli ni kişinin mantık ve çözümleme güdülerine perçinledikçe ,kişinin tüm hissel ve mantıksal sorunları karşısında ;bu yeni kazandığı kişilikle karar verme kolaylığına kaçacaktır.

             bu süreç kendi içinde; kişiliğin farklılaşan payandaları ile paradoksal bir devinim içinde olacaktır .bu devinim dış yansıtmaları iç döngüyle paralelleşen bir düzlem içerisinde uygulanması ve uygulama sonu kazanımı kişide yeni hazların doyumlaştığı bir durum içinde bırakacaktır ve bu hazların tekerrüründen doğan aynılık, kişide, monoton kalma endişesinin iç yaptırımı ile bir şaşkınlaşma sendromuna sokacaktır.

bu sendromu aşmak için ;çarpık üst bilincin üreteceği yeni kısır fikirlerin, çarpık düzleminde bu kez de kişiyi cinsel farklılıklarının yeni etki, tepki kazanımında sınamak için daha farklı seksüel kimliğe sokacaktır.e analizler karşısında üretilebilecek en yakın savunma şeklide, anlam karmaşası örülü imlasız karmaşıklar eleştirelliği ile kişileri okumakdan soyutlarken ,bir şekilde tepki verme zorunluluğunu üst bilincin içinde bir deşarj olma şeklinde kısım kısım bırakacaklardır bireyler .

             ve bu çakma sorunsalı değişik aşamalarda evrilerek farklı boyutlarda devinim içinde olacaktır.