Sayfalar

2 Mart 2013 Cumartesi

İDEALİST Bİ ÜST KAFA OLARAK ÖZNENİN EMBESİLİZE RETORİK DIŞKILAMASINDA SIRITAN KLASİFİKASYONİKSİMSİ BİLİŞEN BONCUKLAR EKLEKTİZMİ


  öznenin, başka öznelere mikro ölçekteki değersizleştiren nesnel bakışına eklemlediği retoriklerle çevreli kusmuklarının kutsal dizilimler olduğuna inanmasını bekleyen destekleyici ikinci pörtlek gözlerinin masumiyetiyle etkileyebilir sanrısı tekrarıyla kitleler içinde bi venn şeması çizerek sosyal temaslarla iç içe bırakmakta olması özümsenebilir ve sindirilebilir lezzet içinde olmayınca,şiddeti şiddetle yunmaması n.ktasına geliyoruz.

yıllardır toplumun bilinçaltında flizlendirilen şiddet eğilimleri,öznenin tüketim mekanizmasının oyuncağı olduğunu ön gördürmemesiyle birlikte beslediği algısını parazitsel lisanından nesneye olan aşkını bi üst anlatı olarak metaforik yapiya dönüştürmeye çalışan imgesel süslemelerle geleneksel halleşmesini gerçeklik budur diye dayattığında içimizdeki dinamik bi güç “sikerim senin töresel aidiyet algılarını” şeklinde tepkimesiyle şiddete dönüştürecek refleksin mutlu sona götürmeyeceği çözümlemesi;embesile dolaşma postmodernizmle dalaş fikrini dolaylıyacaktır kesinliğine yakınsıyoruz.


Zamanın gelip dayattığı tüketim kuklalarının,kendilerine nitel ve nicel değerler atfetmesi; karşımıza tüketim mekanizmasının ürettiği cyborg modelleriyle iletişim ve etkileşim içine girelim mi? girmeyelim mi?sorusunu venn şeması içinde düşündürmeye zorluyor! Tabiki bu modellerle tartışmaya girmenin cyborg zeka yazılımında her hangi bir değişim olmayacağı örneklemiyle ilgili fikir örüntülerine angaje ediyor.

Embesil dizilimi içinde yaşamanın teknik koşullarını daha rahat ve duyumsanmaz ölçeğiyle ele alıp özgün yaşam tarzlarına sığınan bireylerin oluşturduğu toplumun sosyal dokusu olma zorunluluğuna itiyor olması “eskiye duyulan özlem” saçmalığını gerçekliyor nihayetinde ve eskiye duyulan özlem mantığını ,algoritmasının kod diziliminden ayrıştırma kafasına gelmeme noktasına yaklaşma yakınlığından kaçma noktasına doğru koşuyoruz yine!

eklektisit reflekse sahip olma sanrısı kodlanmış cyborg insanlarının embesillize çözümlemelerinin geleceğin nasıl yapılandırlmasına ilişebilecek yakınsamadan uzak çözümsüzlüğüyle uğraşma ritüeline gelme noktası gibi noktalarla ömrü tüketmemeye karar vermeli.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder